Nivel: C1

«Sant Ferriol» Dictation Catalan C1

Dictation «Sant Ferriol» Era un pastor que en tenia tres ovelles, era un pastor que tenia un penelló. Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu […]

11/08/2017