Dictado perill medioambiental

«Perill per la diversitat medioambiental» Dictado Catalán C2

Dictado «Perill per la diversitat medioambiental» Al mes de Juliol de 2017, s’han afegit tres aus, dos mol·luscs, un mamífer i un arbust dins la seva llista d’espècies en risc de desaparèixer del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades. «Totes aquestes espècies estaven ja considerades en perill d’extinció», ha explicat el responsable del programa d’espècies amenaçades de