08/08/2017

«Perill per la diversitat medioambiental» Dictat Català C2

Por Elena Guinart

Dictat «Perill per la diversitat medioambiental»

Al mes de Juliol de 2017, s’han afegit tres aus, dos mol·luscs, un mamífer i un arbust dins la seva llista d’espècies en risc de desaparèixer del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.

«Totes aquestes espècies estaven ja considerades en perill d’extinció», ha explicat el responsable del programa d’espècies amenaçades de l’organització conservacionista SEU/Birdlife, Nicolás López. «Amb la nova catalogació, però, la diferència és que el Govern concedirà a partir de l’any vinent una assignació econòmica en els Pressupostos Generals de l’Estat per executar mesures urgents de protecció».

Els nous animals que entren en aquesta llista són el gall fer cantàbric, el trenca i el xarxet passerell, com a aus. Els mol·luscs són la nàiada auriculada d’aigua dolça i la nacra comú d’aigua salada. L’únic mamífer inclòs a la llista és el visó europeu. Finalment l’arbust que s’ha afegit és el jara de Cartagena.

La major part d’espècies catalogades en perill d’extinció són vegetals, els animals més recurrents a la llista són l’ós bru, el linx ibèric i la foca mediterrània.

Vocabulari

A continuació, trobareu les paraules més destacades del dictat anterior en relació al nivell corresponent:

 • Mol·luscsEmbrancament d’animals metazous triploblàstics celomats protostomats, amb el cos dividit en tres regions: cap, massa visceral i peu; aparell digestiu en forma de U, sistema nerviós ganglionar i que comprèn 80 000 espècies.
 • Gall fer cantàbric: Tipus de gall.
 • Trenca: Ocell de la família dels lànids.
 • Xarxet passerell: Tipus d’ànec.
 • Nàiada auriculada: Tipus de mol·lusc.
 • Nacra comú: Tipus de mol·lusc.
 • Visó europeu: Tipus de mamífer.

Feedback

Els dictats son un tipus d’exercicis didàctics que ajuden a millorar tant la compressió auditiva i lectora, com l’expressió escrita. A més, a la secció de vocabulari podeu trobar explicades les paraules de més dificultat. D’aquesta manera, els nous conceptes seran més fàcils d’assimilar.

Ens podeu deixar als comentaris les vostres opinions, si us ha agradat el dictat, suggeriments pels pròxims, temes que us puguin interessar i compartir qualsevol dubte que us pugui sorgir.

Moltes gràcies també per deixar-nos 5 estrelles a iTunes i clicar m’agrada a iVoox espanyol, iVoox Català, iVoox Anglès. Recordeu també que podeu compartir aquesta pàgina amb els vostres contactes, per fer més gran aquesta comunitat.

Para estar al dia de totes les novetats podeu seguir-nos a twitter, facebook o entrar al grup de facebook.

Estigueu atents perquè pugem nous dictats cada dia!

08/08/2017

«Perill per la diversitat medioambiental» Dictation Catalan C2

Por Elena Guinart

Dictation «Perill per la diversitat medioambiental»

Al mes de Juliol de 2017, s’han afegit tres aus, dos mol·luscs, un mamífer i un arbust dins la seva llista d’espècies en risc de desaparèixer del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.

«Totes aquestes espècies estaven ja considerades en perill d’extinció», ha explicat el responsable del programa d’espècies amenaçades de l’organització conservacionista SEU/Birdlife, Nicolás López. «Amb la nova catalogació, però, la diferència és que el Govern concedirà a partir de l’any vinent una assignació econòmica en els Pressupostos Generals de l’Estat per executar mesures urgents de protecció».

Els nous animals que entren en aquesta llista són el gall fer cantàbric, el trenca i el xarxet passerell, com a aus. Els mol·luscs són la nàiada auriculada d’aigua dolça i la nacra comú d’aigua salada. L’únic mamífer inclòs a la llista és el visó europeu. Finalment l’arbust que s’ha afegit és el jara de Cartagena.

La major part d’espècies catalogades en perill d’extinció són vegetals, els animals més recurrents a la llista són l’ós bru, el linx ibèric i la foca mediterrània.

Vocabulary

Below you will find the most important words from the dictation above concerning the corresponding level:

 • Mol·luscsEmbrancament d’animals metazous triploblàstics celomats protostomats, amb el cos dividit en tres regions: cap, massa visceral i peu; aparell digestiu en forma de U, sistema nerviós ganglionar i que comprèn 80 000 espècies.
 • Gall fer cantàbric: Tipus de gall.
 • Trenca: Ocell de la família dels lànids.
 • Xarxet passerell: Tipus d’ànec.
 • Nàiada auriculada: Tipus de mol·lusc.
 • Nacra comú: Tipus de mol·lusc.
 • Visó europeu: Tipus de mamífer.

The Sponsor

This dictation has not been sponsored yet.  Would you like to become a sponsor? It’s really easy!

Resultat d'imatges de sponsor

Feedback

Dictation is a type of learning exercise that will help improve listening and reading skills as much as writing skills. Furthermore, in the vocabulary section you will find the definitions of the most difficult words. Consequently, new concepts will be easier to grasp.

If you enjoyed the dictation, please leave your opinions and suggestions for the next dictations in the comment box below.

Many thanks in advance for giving us 5 stars on iTunes and the thumbs up on iVoox Spanish, iVoox Catalan, iVoox English. Also, to be up to date on all our updates follow us on twitter, facebook or join our group on facebook. We remind you that you can share this page with your friends to make this community grow.

Watch out for our new dictations, we upload new content weekly!

26/07/2017

«Perill per la diversitat medioambiental» Dictado Catalán C2

Por npujades

Dictado «Perill per la diversitat medioambiental»

Al mes de Juliol de 2017, s’han afegit tres aus, dos mol·luscs, un mamífer i un arbust dins la seva llista d’espècies en risc de desaparèixer del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.

«Totes aquestes espècies estaven ja considerades en perill d’extinció», ha explicat el responsable del programa d’espècies amenaçades de l’organització conservacionista SEU/Birdlife, Nicolás López. «Amb la nova catalogació, però, la diferència és que el Govern concedirà a partir de l’any vinent una assignació econòmica en els Pressupostos Generals de l’Estat per executar mesures urgents de protecció».

Els nous animals que entren en aquesta llista són el gall fer cantàbric, el trenca i el xarxet passerell, com a aus. Els mol·luscs són la nàiada auriculada d’aigua dolça i la nacra comú d’aigua salada. L’únic mamífer inclòs a la llista és el visó europeu. Finalment l’arbust que s’ha afegit és el jara de Cartagena.

La major part d’espècies catalogades en perill d’extinció són vegetals, els animals més recurrents a la llista són l’ós bru, el linx ibèric i la foca mediterrània.

Vocabulario

A continuación, tenéis las palabras más relevantes del anterior dictado con respecto al nivel correspondiente:

 • Mol·luscsEmbrancament d’animals metazous triploblàstics celomats protostomats, amb el cos dividit en tres regions: cap, massa visceral i peu; aparell digestiu en forma de U, sistema nerviós ganglionar i que comprèn 80 000 espècies.
 • Gall fer cantàbric: Tipus de gall.
 • Trenca: Ocell de la família dels lànids.
 • Xarxet passerell: Tipus d’ànec.
 • Nàiada auriculada: Tipus de mol·lusc.
 • Nacra comú: Tipus de mol·lusc.
 • Visó europeu: Tipus de mamífer.

Feedback

Los dictados son un tipo de ejercicios didácticos que ayudan a mejorar tanto la comprensión auditiva y lectora, como la expresión escrita. Además, en la sección de vocabulario podéis encontrar explicadas las palabras de más dificultad. Así, los nuevos conocimientos os serán más fáciles de asimilar.

Nos podéis dejar en los comentarios vuestras opiniones, si os ha gustado el dictado, sugerencias para hacer los próximos, temas que os puedan interesar y compartir cualquier duda que os surja.

Muchas gracias también por dejarnos 5 estrellas en iTunes y iVoox español, iVoox Catalán, iVoox Inglés. También, recordad que podéis compartir esta página con vuestros contactos, para hacer de esta una mayor comunidad.

Para estar al día de todas las novedades podéis seguirnos en twitterfacebook o entrar en el grupo de facebook.

¡Estad atentos porque subimos nuevos dictados cada día!