08/08/2017

«El labrador y sus hijos» Dictation Spanish C1

Por Elena Guinart

Dictation “El labrador y sus hijos»

A punto de acabar su vida, quiso un labrador dejar experimentados a sus hijos en la agricultura.
Así, les llamó y les dijo:
-Hijos míos: voy a dejar este mundo; buscad lo que he escondido en la viña, y lo hallaréis todo.
Creyendo sus descendientes que había enterrado un tesoro, después de la muerte de su padre, con gran afán removieron profundamente el suelo de la viña.
Tesoro no hallaron ninguno, pero la viña, tan bien removida quedó, que multiplicó su fruto.”

Fragmento de: Esopo. “Las fábulas de Esopo. Volumen III”. iBooks.

Vocabulary

Below you will find the most important words from the dictation above concerning the corresponding level:

  • Experimentados: Dicho de una persona: Que tiene experiencia.  
  • Hallaréis: Hallar, Encontrar
  • Afán: Esfuerzo o empeño grandes.
  • Removieron: Remover, Mover algo, agitándolo o dándole vueltas, generalmente para que sus distintos elementos se mezclen.

The Sponsor

The sponsor for this dictation is MyTandem.Club.

My Tandem Club is the network to find your ideal linguistic’s tandem partner. No matter what your level is, just start speaking with a tandem partner.

You can practice with your partner face to face, by video call or chat via Whatsapp.

MyTandemClub Dictando

¿Would you like to sponsor our next dictation?

You can easily do it by writing to us via the sponsor’s contact form.

Feedback

Dictation is a type of learning exercise that will help improve listening and reading skills as much as writing skills. Furthermore, in the vocabulary section you will find the definitions of the most difficult words. Consequently, new concepts will be easier to grasp.

If you enjoyed the dictation, please leave your opinions and suggestions for the next dictations in the comment box below.

Many thanks in advance for giving us 5 stars on iTunes and the thumbs up on iVoox Spanish, iVoox Catalan, iVoox English. Also, to be up to date on all our updates follow us on twitter, facebook or join our group on facebook. We remind you that you can share this page with your friends to make this community grow.

Watch out for our new dictations, we upload new content weekly!

08/08/2017

«El labrador y sus hijos» Dictat Espanyol C1

Por Elena Guinart

Dictat “El labrador y sus hijos»

A punto de acabar su vida, quiso un labrador dejar experimentados a sus hijos en la agricultura.
Así, les llamó y les dijo:
-Hijos míos: voy a dejar este mundo; buscad lo que he escondido en la viña, y lo hallaréis todo.
Creyendo sus descendientes que había enterrado un tesoro, después de la muerte de su padre, con gran afán removieron profundamente el suelo de la viña.
Tesoro no hallaron ninguno, pero la viña, tan bien removida quedó, que multiplicó su fruto.”

Fragmento de: Esopo. “Las fábulas de Esopo. Volumen III”. iBooks.

Vocabulari

A continuació, trobareu les paraules més destacades del dictat anterior en relació al nivell corresponent:

  • Experimentados: Dicho de una persona: Que tiene experiencia.  
  • Hallaréis: Hallar, Encontrar
  • Afán: Esfuerzo o empeño grandes.
  • Removieron: Remover, Mover algo, agitándolo o dándole vueltas, generalmente para que sus distintos elementos se mezclen.

Dictats de tots els nivells a Dictando

Dictando és el portal de dictats online on trobaràs diferents exercicis per tots els nivells: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 en varis idiomes.

Feedback

Els dictats son un tipus d’exercicis didàctics que ajuden a millorar tant la compressió auditiva i lectora, com l’expressió escrita. A més, a la secció de vocabulari podeu trobar explicades les paraules de més dificultat. D’aquesta manera, els nous conceptes seran més fàcils d’assimilar.

Ens podeu deixar als comentaris les vostres opinions, si us ha agradat el dictat, suggeriments pels pròxims, temes que us puguin interessar i compartir qualsevol dubte que us pugui sorgir.

Moltes gràcies també per deixar-nos 5 estrelles a iTunes i clicar m’agrada a iVoox espanyol, iVoox Català, iVoox Anglès. Recordeu també que podeu compartir aquesta pàgina amb els vostres contactes, per fer més gran aquesta comunitat.

Para estar al dia de totes les novetats podeu seguir-nos a twitter, facebook o entrar al grup de facebook.

Estigueu atents perquè pugem nous dictats cada dia!