Dictado Tortilla francesa
31/07/2017

«La Tortilla Francesa» Dictado Español B1

Por Elena Guinart

Dictado " La Tortilla Francesa"

 

 

Dictado Premium

Para acceder a todos nuestros dictados tienes que hacerte suscriptor.

Accederás a todos los dictados y nos ayudarás a que podamos seguir grabando dictados nuevos.

Si estás suscrito entra en tu cuenta.

 

 

 

 

 

31/07/2017

«La Tortilla Francesa» Dictat Espanyol B1

Por Elena Guinart

Dictat » La Tortilla Francesa»

Pese a su nombre, la tortilla francesa no fue inventada en Francia aunque si tiene relación con ese país. Entre los años 1808 y 1814, durante la Guerra de Independencia, también llamada Guerra del Francés, los alimentos escaseaban. 

En la zona de Cádiz, se empezó a variar la receta tradicional de la tortilla «española» para adaptarla a la precaria situación que vivían.

El ingrediente más difícil de conseguir eran las patatas así que las tortillas se hacían mayoritariamente sin ellas, tampoco había muchos huevos por lo que las tortillas solían ser más pequeñas.

Esta variación de la receta era conocida como «la tortilla de cuando los franceses»durante los años  ese nombre se fue reduciendo hasta  «Tortilla francesa» que es cómo la conocemos hoy en día.

Vocabulari

A continuació, trobareu les paraules més destacades del dictat anterior en relació al nivell corresponent:

  • Pese a: Con la oposición o resistencia de.
  • Escaseaban: Escasear,  Ser escaso o poco abundante.
  • Tradicional: Que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado.
  • Precaria: Que no posee los medios o recursos suficientes.
  • Reduciendo: Reducir, Disminuir o aminorar.

Dictats de tots els nivells a Dictando

Dictando és el portal de dictats online on trobaràs diferents exercicis per tots els nivells: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 en varis idiomes.

Feedback

Els dictats son un tipus d’exercicis didàctics que ajuden a millorar tant la compressió auditiva i lectora, com l’expressió escrita. A més, a la secció de vocabulari podeu trobar explicades les paraules de més dificultat. D’aquesta manera, els nous conceptes seran més fàcils d’assimilar.

Ens podeu deixar als comentaris les vostres opinions, si us ha agradat el dictat, suggeriments pels pròxims, temes que us puguin interessar i compartir qualsevol dubte que us pugui sorgir.

Moltes gràcies també per deixar-nos 5 estrelles a iTunes i clicar m’agrada a iVoox espanyol, iVoox Català, iVoox Anglès. Recordeu també que podeu compartir aquesta pàgina amb els vostres contactes, per fer més gran aquesta comunitat.

Para estar al dia de totes les novetats podeu seguir-nos a twitter, facebook o entrar al grup de facebook.

Estigueu atents perquè pugem nous dictats cada dia!

31/07/2017

«La Tortilla Francesa» Dictation Spanish B1

Por Elena Guinart

Dictation » La Tortilla Francesa»

Pese a su nombre, la tortilla francesa no fue inventada en Francia aunque si tiene relación con ese país. Entre los años 1808 y 1814, durante la Guerra de Independencia, también llamada Guerra del Francés, los alimentos escaseaban. 

En la zona de Cádiz, se empezó a variar la receta tradicional de la tortilla «española» para adaptarla a la precaria situación que vivían.

El ingrediente más difícil de conseguir eran las patatas así que las tortillas se hacían mayoritariamente sin ellas, tampoco había muchos huevos por lo que las tortillas solían ser más pequeñas.

Esta variación de la receta era conocida como «la tortilla de cuando los franceses»durante los años  ese nombre se fue reduciendo hasta  «Tortilla francesa» que es cómo la conocemos hoy en día.

Vocabulary

Below you will find the most important words from the dictation above concerning the corresponding level:

  • Pese a: Con la oposición o resistencia de.
  • Escaseaban: Escasear,  Ser escaso o poco abundante.
  • Tradicional: Que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado.
  • Precaria: Que no posee los medios o recursos suficientes.
  • Reduciendo: Reducir, Disminuir o aminorar.

The Sponsor

The sponsor for this dictation is MyTandem.Club.

My Tandem Club is the network to find your ideal linguistic’s tandem partner. No matter what your level is, just start speaking with a tandem partner.

You can practice with your partner face to face, by video call or chat via Whatsapp.

MyTandemClub Dictando

¿Would you like to sponsor our next dictation?

You can easily do it by writing to us via the sponsor’s contact form.

Resultat d'imatges de sponsor

Feedback

Dictation is a type of learning exercise that will help improve listening and reading skills as much as writing skills. Furthermore, in the vocabulary section you will find the definitions of the most difficult words. Consequently, new concepts will be easier to grasp.

If you enjoyed the dictation, please leave your opinions and suggestions for the next dictations in the comment box below.

Many thanks in advance for giving us 5 stars on iTunes and the thumbs up on iVoox Spanish, iVoox Catalan, iVoox English. Also, to be up to date on all our updates follow us on twitter, facebook or join our group on facebook. We remind you that you can share this page with your friends to make this community grow.

Watch out for our new dictations, we upload new content weekly!