Sistema binari - Dictado Catalan B1
08/08/2018

«El sistema binari» Dictation Catalan B1

Por Leticia López

Dictation «El sistema binari»

El sistema binari és un sistema de numeració. Tots els nombres es representen utilitzant com a base dues xifres: zero i un. En altres paraules, és un sistema de numeració de base dos. En cambi, el sistema decimal que utilitzem més habitualment és de base deu. Els ordinadors treballen internament amb dos nivells de voltatge, per la qual cosa el seu sistema de numeració natural és el sistema binari.

Donat un nombre N, binari, per a expressar-lo en decimal, s’ha d’escriure cada xifra que el compon, multiplicada per la base del sistema, elevada a la posició que ocupa. Per a expressar un nombre decimal en binari, s’ha de dividir entre la potència de dos més pròxima.

Vocabulary

Below you will find the most important words from the dictation above concerning the corresponding level:

  • Sistema: Conjunt d’elements, més o menys abstractes, coordinats entre ells, bé que no dependents necessàriament els uns dels altres.
  • Numeració: Acció de numerar.
  • Xifres: Cadascun dels signes gràfics utilitzats en els diversos sistemes de numeració per a expressar tots els nombres.
  • Habitualment: D’una manera habitual.
  • Voltatge: Tensió elèctrica expressada en volts.
  • Nombre: Resultat de comptar les coses que formen un agregat (dos, tres, quatre, etc., i també un, o sia, la unitat) o qualsevol dels ens abstractes que resulten de generalitzar aquest concepte.
  • Compon: Compondre. Formar (un tot) reunint o combinant diversos elements, diverses parts o diversos ingredients.
  • Potència: Donats un nombre a, anomenat base, i un nombre natural n, anomenat exponent, producte ande factors iguals a a.

The Sponsor

Because this dictation has not been sponsored yet, would you like to become a sponsor? It’s really easy, first of all you can contact us through the sponsor’s form.

Resultat d'imatges de sponsor

Feedback

Dictation is a type of learning exercise that will help improve listening and reading skills as much as writing skills. Furthermore, in the vocabulary section you will find the definitions of the most difficult words. Consequently, new concepts will be easier to grasp.

If you enjoyed the dictation, please leave your opinions and suggestions for the next dictations in the comment box below.

Many thanks in advance for giving us 5 stars on iTunes and the thumbs up on iVoox Spanish, iVoox Catalan, iVoox English. Also, to be up to date on all our updates follow us on twitter, facebook or join our group on facebook. We remind you that you can share this page with your friends to make this community grow.

Watch out for our new dictations, we upload new content weekly!